ARTIST APPLYING

/ GUIDELINE

 •               Bangkok Illustration Fair เปิดรับสมัครศิลปินเพื่อจัดแสดงผลงานในเว็บไซต์ bangkokillustrationfair.com และภายในงาน Bangkok Illustration fair 2023 ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (bacc) ห้องนิทรรศการ ชั้น 7 ระหว่างวันที่ 7-10 ธันวาคม 2566 รวมทั้งร่วมจัดแสดงใน Review Day วันที่ 6 ธันวาคม 2566

 • วันเริ่มต้นเปิดรับสมัคร: 18 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น.

  วันสุดท้ายของการรับสมัคร: 18 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น.

คุณสมบัติของผู้สมัครและผลงาน

 • ไม่จำกัดวัย เชื้อชาติ หรือถิ่นที่อยู่ ผู้สมัครต้องสามารถเดินทางมาร่วมจัดแสดงผลงานที่กรุงเทพฯ ได้หากได้รับการคัดเลือก 
 • เป็นเจ้าของผลงาน สร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเอง ไม่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (A.I. หรือ Artificial Intelligence) ในการสร้างผลงาน ไม่คัดลอกหรือเลียนแบบผลงานผู้อื่น รวมไปถึงกรณี Hard Reference โดยรูปแบบและเนื้อหาของผลงานต้องไม่ละเมิดกฎหมายหรือลิขสิทธิ์ใดๆ
 • สามารถใช้ภาพผลงานที่เคยเผยแพร่มาก่อนหน้านี้ในการสมัครได้ หากเป็นงานจ้างศิลปินจำเป็นต้องได้รับการอนุญาตจากผู้จ้างงานเสียก่อน
 • ผู้ที่เคยสมัครแล้วในปีก่อนๆ ไม่ว่าจะผ่านการคัดเลือกหรือไม่ สามารถสมัครซ้ำได้ เพื่อเป็นการอัพเดตผลงานรายปีของตนเอง
 • สามารถเลือกส่งผลงานได้ทั้งในรูปแบบศิลปินเดี่ยวหรือศิลปินกลุ่ม ซึ่งการสมัครแบบกลุ่มอาจช่วยลดความกังวลเรื่องภาระค่าใช้จ่ายต่อคน 
 • จำกัดจำนวนศิลปินในการส่งแบบกลุ่มสูงสุดไม่เกิน 5 คน และขอแนะนำให้คุมภาพรวมของการนำเสนอให้มีจุดร่วมที่เหมือนกัน อาจใช้เป็น Theme, Concept หรือ Technique เดียวกัน และเมื่อผลงานผ่านเข้ารอบแล้ว ในการแสดงงานจริงที่หอศิลปกรุงเทพฯ จะต้องเป็นผลงานของศิลปินทุกคนในทีมที่สมัครเข้ามาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ปรับเปลี่ยนศิลปิน หากพบว่ามีการปรับเปลี่ยน อาจมีการตัดสิทธิ์ในการจัดแสดงโดยไม่คืนค่าใช้จ่าย
 • ลักษณะผลงานที่เหมาะกับการส่งเข้าร่วมจัดแสดงในเว็บไซต์ มีขอบข่ายรวมถึง งานวาดด้วยมือ, งานวาดในคอมพิวเตอร์หรือวาดด้วยแอพพลิเคชัน, งานภาพกราฟิก, งานภาพเคลื่อนไหว GIF, Collage, Calligraphy, Character Design, Art Toy, Tattoo Art, Doodle Art ฯลฯ โดยในการแนบไฟล์เพื่อส่งผลงาน สามารถใช้ภาพถ่ายได้เช่นกัน
 • ลักษณะผลงานที่เหมาะกับการจัดแสดงและจำหน่ายในบูท อาทิ งานพิมพ์ (Art Print), ซีน (Zine), งานสิ่งพิมพ์, งานกระดาษ, การ์ด, โปสการ์ด, สติกเกอร์, ชิ้นงาน Character Design, Art Toy, งานแสดงในรูปแบบ Animation, งานประติมากรรม, Painting, การวาดสด, ชิ้นงานอื่นใดที่อิงกับงานวาดและงานสร้างสรรค์ของผู้สมัคร ฯลฯ


เกณฑ์การคัดเลือกผลงานเข้าร่วมจัดแสดง

 •  Content: สามารถสื่อสารและสะท้อนแนวความคิดเบื้องหลังผลงานแต่ละชิ้น
 •  Skill: ผลงานแต่ละชิ้นถูกนำเสนอได้อย่างมีคุณภาพ ความคิดสร้างสรรค์  สุนทรียภาพ และจินตนาการ
 •  Originality: ผลงานนำเสนอความเป็นต้นฉบับ เป็นตัวของตัวเอง และไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น
 •  Functionality: ผลงานมีความเป็นไปได้ที่สามารถต่อยอดขยายผลไปยังสื่อ พื้นที่ และเวลาที่หลากหลาย

โดยกรรมการจะให้ความสำคัญกับ 'ความหลากหลาย' ของผลงานทั้งหมดที่จะถูกจัดแสดงร่วมกัน เพื่อให้ผู้เข้าชมงาน รวมทั้ง BKKIF Reviewer ได้มีโอกาสเข้าถึงและทำความรู้จักผลงานหลายๆ ประเภท และเกิดการต่อยอดที่กว้างขวางยิ่งขึ้น

กรุณาอ่านข้อมูลอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจสมัคร

ค่าสมัคร : 550 บาท (ศิลปินทุกท่านจะได้รับพื้นที่จัดแสดงผลงานออนไลน์)

ค่าเข้าร่วม Review Day (1 วัน) และจัดแสดงผลงาน รวมทั้งจำหน่ายผลงาน ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 7 หอศิลปกรุงเทพฯ (4 วัน)* : 5,500 บาท

 *ชำระเพิ่มเติมเมื่อผ่านการคัดเลือก

 ผลงานที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ของผู้สมัครทุกราย จะขึ้นแสดงในเว็บไซต์ bangkokillustrationfair.com จำนวน 10 ภาพต่อราย โดยผลงานจะได้รับการบันทึกไว้ในฐานข้อมูลของเว็บไซต์นี้เพื่อจัดแสดงเป็นระยะยาว (แบ่ง Archive แยกตามปี) 

 ขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงการสมัครในวันสุดท้าย เนื่องจากมักเป็นช่วงเวลาที่ผู้สมัครจำนวนมากส่งผลงานเข้ามาพร้อมๆ กัน ซึ่งอาจนำมาซึ่งปัญหาที่ไม่คาดฝัน เช่น เซิร์ฟเวอร์ล่ม กดส่งผลงานไม่ผ่านเนื่องจากขนาดไฟล์ไม่ตรงกับที่กำหนด ใส่จำนวนไฟล์ไม่ครบ 10 ภาพฯลฯ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ส่งผลงานไม่ทันเวลา ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาผลงานในทุกกรณี และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมัครที่อาจทำการชำระมาไว้ล่วงหน้าแล้ว

สิ่งที่ผู้สมัครจะต้องเตรียมให้พร้อมก่อนกดสมัคร ได้แก่

     

สลิปหลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร

โดยโอนค่าสมัคร 550 บาท
ไปที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเพชรบุรีใหม่
บัญชีเลขที่ 0341568914
ชื่อบัญชี บริษัท แฮพเพนนิ่ง จำกัด

ข้อมูลเบื้องต้น

ได้แก่ ภาพโปรไฟล์, ชื่อศิลปิน (ฉายา ชื่อแทนตัว หรือชื่อกลุ่ม), ชื่อ-นามสกุล จริง (ในกรณีเป็นกลุ่ม ให้ใช้ชื่อของตัวแทนกลุ่ม), ประเทศที่อยู่อาศัย, อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์, โซเชียลมีเดีย, ข้อความแนะนำตัวสั้นๆ โดยขอแนะนำให้ ใส่ข้อมูลทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้ Reviewer ชาวต่างชาติสามารถอ่านทำความเข้าใจได้ แต่ถ้าไม่สามารถเตรียมข้อมูลภาษาอังกฤษก็อนุโลมให้ใส่เป็นภาษาไทยได้
 

ภาพผลงาน เป็นไฟล์นามสกุล JPG / PNG / GIF จำนวน 10 ไฟล์ภาพ 

ขอเน้นเป็นภาพอาร์ตเวิร์ก อย่างไรก็ตาม หากต้องการนำเสนออาร์ตเวิร์กที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อผลิตเป็นสินค้า ผลิตภัณฑ์ ประติมากรรม งานเพ้นต์ลงบน วัสดุอื่น ฯลฯ ที่ไม่มีไฟล์ผลงานในรูปแบบ Digital สามารถอัพโหลดเป็นภาพถ่ายมาได้ โดยไฟล์ภาพมีสัดส่วน กว้าง x ยาว ไม่เกิน 1,500 px ขนาดของแต่ละ ไฟล์ไม่เกิน 1 Mb และตั้งชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ ไม่ใช้อักขระพิเศษใดๆ ในชื่อไฟล์ (แนะนำให้เซฟที่เมนู Save for Web และเป็นโหมด RGB Color) อย่างไรก็ดี ในงาน Bangkok Illustration Fair 2023 ทีมผู้จัดงานจะ มีการจัดพิมพ์หนังสือ BKKIF 2023 Collection Book โดยคัดเลือกไฟล์ภาพ จากศิลปินที่ผ่านเข้ารอบมารวบรวมไว้รายละ 1 ภาพ ไฟล์ภาพสำหรับการตีพิมพ์จะต้องมีความละเอียด 300 dpi ขึ้นไป จึงขอให้ผู้สมัครคำนึงถึงการเตรียมไฟล์ภาพต้นฉบับไว้ในกรณีที่ผ่านเข้ารอบด้วย อนึ่ง สามารถส่งภาพผลงานเก่าเข้ามาสมัคร แล้วสร้างสรรค์ผลงานใหม่ มาจัดแสดงเพิ่มเติมในวันงานจริงได้ตามอัธยาศัย
     

ชื่อผลงาน และคำอธิบายผลงานทั้ง 10 ภาพ

ขอแนะนำให้ใส่ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้ Reviewer ชาวต่างชาติสามารถเข้าใจแนวคิด แต่ถ้าไม่สามารถเตรียมข้อมูลภาษาอังกฤษอนุโลมให้ใส่เป็นภาษาอื่นๆ ได้ โดยจำเป็นต้องกรอกชื่อผลงาน และแนะนำให้กรอกคำอธิบายผลงานเพื่อสื่อสารแนวคิดด้วย (ไม่ใช่ข้อบังคับ) อย่างไรก็ตาม ถ้าแนบไฟล์ไม่ครบจำนวน 10 ภาพ ระบบจะไม่ยอมรับการสมัคร

ผู้สมัครจำนวน 20 ราย จะได้รับคัดเลือกภาพผลงาน 1 ภาพ โดยทีม BKKIF เพื่อนำไปโพสต์แนะนำในเพจเฟซบุ๊ก Bangkok Illustration Fair

ผู้สมัครจำนวน 20 ราย จะได้รับคัดเลือกภาพผลงาน 1 ภาพ โดยทีม happening เพื่อนำไปโพสต์แนะนำในเพจเฟซบุ๊ก happening mag

 ผู้สมัครจำนวน 150 ราย จะได้รับคัดเลือกจากทีมงาน BKKIF และกรรมการรับเชิญ ให้เป็น BKKIF Artist 2023 โดยระบบจะทำการจัดแสดงผลงานของผู้เข้ารอบแยกไว้ให้โดดเด่นขึ้น แต่ยังสามารถเข้าไปดูผลงานของผู้สมัครทุกท่านได้เช่นกัน

 รายชื่อของผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น BKKIF Artist 2023 ทั้ง 150 ราย จะประกาศผ่านทางเว็บไซต์และทางเพจ Bangkok Illustration Fair ในวันที่ 25 กันยายน 2566

สิ่งที่ BKKIF Artist 2023 จะได้รับ

 สิ่งที่ผู้ผ่านเข้ารอบจะได้รับมีดังนี้

 • การจัดแสดงผลงานในเว็บไซต์ bangkokillustrationfair.com ส่วน Showcase โดยจะได้รับพื้นที่ BKKIF Special เพื่อใช้อัพโหลดผลงานและลิงก์วิดีโอเพิ่มเติม ไม่จำกัดจำนวน พร้อมปุ่มลิงก์ไปยัง Personal Channel
 • จะได้ร่วมกิจกรรม Review Day ในวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ซึ่งเป็นกิจกรรมพิเศษที่เปิดโอกาสให้ศิลปินและ BKKIF Reviewer ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกัน โดย Reviewer แต่ละรายได้จัดเตรียม Reward ไว้มอบให้ BKKIF Artist ที่น่าสนใจด้วย คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับ Reviewer และ Reward ในปีที่ผ่านมา
 • BKKIF Artist 2023 จะได้เข้าร่วมจัดแสดง รวมถึงจำหน่ายผลงานภายในงาน Bangkok Illustration fair 2023 ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (bacc) ห้องนิทรรศการ ชั้น 7 ระหว่างวันที่ 7-10 ธันวาคม 2566 โดยรายได้ในการจำหน่ายชิ้นงานที่บูทจะเป็นรายได้ของศิลปิน 100% ไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆ
 • รายละเอียดพื้นที่การจัดแสดงผลงานและโครงสร้างบูทสำหรับศิลปินที่ได้รับคัดเลือก ดังภาพด้านล่าง ซึ่งในปีนี้มีบูท 2 แบบ คือแบบแปลนสามเหลี่ยม และแบบแปลนสี่เหลี่ยม โดยบูทแปลนสี่เหลี่ยมบางส่วนจะติดตั้งไล่เรียงไปตามผิวผนังโค้งของห้องนิทรรศการ (ใช้พื้นผิวผนังโค้งเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างบูท) รายละเอียดต่างๆ จะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง และอาจมีการปรับรายละเอียดตามความเหมาะสม