SHOWCASE

/ ARTIST / 2023

BKKIF Artist  
ARTIST: cerebrum_art.original
COUNTRY: Thailand
EMAIL: mathusminione@gmail.com
CONTACT: -
-
https://www.instagram.com/cerebrum_art.original/
https://www.behance.net/nuengtree
เมธัส แก้วดำ (เกิด พ.ศ. 2543 เชียงใหม่, ประเทศไทย)

จบศึกษาในคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มทำงานศิลปะแนวปะติด หรือ คอลลาจ (Collage) จากความสนใจในประเด็นทางการเมืองตั้งแต่ปี 2563 และพัฒนาเรื่อยมาจนเปิดบัญชีอินสตาแกรมในชื่อ ‘Cerebrum_art.original’ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากเซรีบรัม (Cerebrum) สมองส่วนหน้าขนาดใหญ่ ที่ทำหน้าที่หลายประการ ทั้งการเคลื่อนไหว ความคิด ความจำ อารมณ์ การตอบสนอง และการรับรู้ เหมือนกับศิลปะแบบคอลลาจที่รวมเอาความหลากหลายและแตกต่างเข้ามาอยู่ด้วยกันอย่างลงตัว

ผลงานทุกชิ้นใน Cerebrum_art.original เกิดมาจากการนำเอา ความชอบส่วนตัวในเรื่องตำนานเทพปรกรณัม และวรรณกรรม มาผสม- ผสานเข้ากับบริบทปัจจุบัน สร้างสรรค์เป็นภาพล้อเชิงสัญลักษณ์ (metaphor) เพื่อเล่าเรื่องที่ดูย้อนแย้งและแปลกประหลาดของสังคม ผ่าน องค์ประกอบที่ดูไม่เข้ากัน แต่กลับอยู่รวมกันอย่างแนบเนียนผ่านศิลปะ แบบคอลลาจ

เมธัสเชื่อว่า เราทุกคนต่างมีคำถามเกี่ยวกับความหมายของชีวิตที่ไม่สามารถตอบได้ เช่น เรามีตัวตนจริงหรือไม่ ตายแล้วไปไหน และเกิดมาทำไม แต่คำตอบของคำถามที่กล่าวมาทั้งหมดไม่ใช่ประเด็น วิธีการแสวงหาคำตอบโดยใช้ศรัทธาต่างหาก คือสิ่งที่น่าสนใจ ดังนั้น งานที่เมธัสสร้างสรรค์ขึ้น มักเกี่ยวข้องกับความเชื่อ ทวยเทพ ศรัทธา และความเป็นมนุษย์ เพราะหลายคำถามที่กล่าวมาข้างต้นคงมีเพียงสิ่งที่เหนือกว่าเราเท่านั้นที่ตอบได้ แต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เหนือกว่าเราอาจจะมีเพียงตัวเราที่เหนือกว่าเท่านั้น หากคุณสนใจจะร่วมเดินทางเพื่อหาวิธีการที่ได้มาซึ่งคำตอบ สามารถติดตามได้ที่อินสตราแกรม “Cerebrum_art.original” ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยศัพท์วิทย์ แต่ภายในบรรจุงานศิลป์ที่พูดถึงศรัทธา และทวยเทพ โดยเลือกตีความใหม่และนำเสนอให้ร่วมสมัย

Mathus Kaewdum ( born in 2000, Chiang Mai, Thailand )

Mathus graduated from the Faculty of Communication Arts, majoring in Journalism, Chulalongkorn University. The start of assortment arts or collage Art is originally out of Mathus’s own interest in presenting political matters since 2020. Until then, it has developed into an Instagram account ‘Cerebrum_art.original’. The inspiration of the name is from a part of the brain, Cerebrum. The large forepart, which functions movements, thoughts, memory, emotion, reaction and recognition, similarly just like Collage art, the science of diversity and variety mixed harmoniously.

Every piece of Cerebrum_art.original was inspired by his personal interest in mythology and literature. The process of modification and contextual integration displayed the idea through the form of caricature and metaphor to tell controversial stories through conflicting components yet surprisingly compatible within a piece of collage.


Mathus believes that everybody has unanswerable questions about life whether it be purpose of life, existence, and death. But the answers to those questions are not as important as your faithful approaches to them. Therefore, the work created by Mathus is primarily centered around belief, faith, humanity, especially deities since only were those who are superior to humans to answer the unanswerable questions, or were it be humans to answer them on our own?

Seven sphere

Chandra - Mangala- Budha - Bṛhaspati - Shukra - Shani - Surya

This artwork presents a modern interpretation of the nine celestial deities, or Navagrahas, from traditional Thai lore. These deities, which represent the days of the week, symbolize echoes of the past, and also the promise of a triumphant future. The artwork narrates the struggles for equality, both those imprinted in our past and those on the horizon of the future. These battles are shared experiences, transcending all genders and generations. The arches and floral vines within the artwork imply that we each have a role to play in nurturing one another and supporting our collective growth. The goddess associated with Thursday takes a central position, as June 15th, 2023 – a day situated in the middle of the month – is Thursday. All in all, this artwork aims to communicate that our previous struggles for equality were not fruitless but have carried profound significance. Hence, together, we must continue to endeavor for a better, more equal world.

As the zodiac wheel turns, embrace the magic within you.

No consciousness, no thoughts, like a jellyfish.

I only care about you.

"You asked me if I know how much I feel about you. You asked if I would give you how much you asked for. The answer to your question, I can probably respond with only silence. Even if I had the universe in my hands, I would likely not be able to fully express how much I feel about you. If it weren't you, I probably wouldn't even know what the feeling of 'love' is like. Every moment with you holds both present happiness and future sorrow. The happiness of seeing your smile in this instant, and the sadness that one day you'll walk away."

Honoring the god of protection, compassion, tenderness, and love.

Om Namo Bhagavate Vāsudevāya
Hare Krishna
Hare Krishna
Hare Krishna

Goddess Saraswati, the myriad stars of musical inspiration.

Emotion Moon Left Culture1

This collection aims to examine the categorization of knowledge and understanding through the paradigms of logic and emotion. In the past, there were no differences, and no specific terms existed to label them. However, as the world progressed, the separation of logic and emotion was deemed necessary for study, which led to the creation of distinctions such as nature and culture, art and science, thought and action.

The purpose of this separation is for classification, but this collection seeks to overcome these boundaries and see knowledge as it truly is, rather than just focusing on the lines and boundaries. The criteria used to differentiate knowledge, such as logic and emotion, are not inherently true, but rather a construct of the modern world used for classification rather than truly understanding the extent of knowledge. This collection suggests that logic and emotion are interconnected and cannot be truly separated.

Emotion Moon Left Culture2

Emotion Moon Left Culture3

Orpheus and Eurydice

"Beyond this point, death can no longer part us. Let melodies and journeys guide the way

BKKIF ARTIST SPECIAL

More Artwork/Merchandise:

Peony pavilion

Bamboo pavilion

Coral pavilion

two personafication

two personalities

Let the wandering soul return to eternity, blending together both intention and serendipity. To remind us that our yesterday's self is reborn every day, and our present self has just passed away.

สองตัวตน

ให้ดวงจิตที่ล่องลอยจงกลับมาสถิต หลอมรวมกันทั้งด้วยความตั้งใจและความบังเอิญ เพื่อย้ำเตือนว่าตัวเราในเมื่อวานนั้นไปเกิดใหม่เสมอ และตัวเราในตอนนี้ก็พึ่งตายจากไป

Chandra

Honoring the god of the moon, Charm, light in the night, and Season

Om Som Somaya Namah
Om Som Somaya Namah
Om Som Somaya Namah